Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.1.2019

 

 • Výpis ze zdravotní dokumentace (do 10 pracovních dní)
  • do druhého dne
  • do třech pracovních dní

200
400
300

 • Vstupní a periodická prohlídka do zaměstnání

600

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz

500

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 65 let věku

300

 • Zdravotní průkaz

300

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

100

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k sportovní činnosti

300

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu

700

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k prodloužení platnosti zbrojního průkazu

500

 • Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná a hrazená očkování

150

 • Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele

(cena nezahrnuje poplatek za laboratorní vyšetření podle sazebníku smluvní laboratoře)

200

 • předoperační vyšetření na vlastní žádost (kosmetika, interrupce, lázně vč. EKG bez laboratoře)

600

 • Administrativní výkon vyžádaný pacientem či jinou oprávněnou osobou nebo úřadem, který nesouvisí s léčebně preventivní péčí

250 Kč/

za

10 minut

 • EKG vyšetření na žádost pacienta s interpretací výsledku

250

 • Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku na žádost pacienta

250

 • CRP test odlišující virové a bakteriální infekce s interpretací výsledku na žádost pacienta

150

 • Kopírování a tisk zdravotní dokumentace na žádost pacienta (za stránku)
  • černobílé, jednostranné
  • černobílé, oboustranné

 

4,0

6,0

 


Kontakt

MUDr. Gabriela Mazurová - BENE VOBIS s.r.o.

Kosmická 537/2
Praha 11
14900


tel. 722 766 736
tel. 722 406 844
MUDr. Barbora Školová
sestra: Petra Čámská