A/ Preventivní + vstupní prohlídky

B/ Laboratorní odběry v ordinaci

C/ Očkování

D/ Návštěvní služby

 

A/

1/ Po registraci následuje vždy vstupní prohlídka - součástí je odebrání všech anamnéz (rodinná, osobní, sociální, pracovní), fyzikální vyšetření, kontrola laboratorních odběrů, kontrola povinného a doporučeného očkování.

2/Periodické prohlídky - každá pojišťovna hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře každé 2 roky, laboratorní odběry u jinak zdravých pacientů v 18, 30, 40, 50 a 60 letech, kdy se zjišťuje hladina celkového cholesterolu, hladina cukru každé 2 roky od 40 let.

 

C/

Při vstupních a periodických prohlídkách je prováděna vždy kontrola povinného a doporučeného očkování. Jediné povinné očkování pro dospělé hrazené z veřejného zdravotního pojištění je tzv. tetanovka, která se v současné době provádí v pravidelných intervalech po 15 letech do věku 60 let, od 60 let se interval zkracuje na 10 let. V případě úrazu přichází v úvahu přeočkování vždy v případě, je-li prokazatelná doba od posledního očkování delší než 5 let. Z tohoto důvodu budou všichni naši pacienti mít na své průkazce zdravotní pojjišťovny vylepený štíteček s posledním datumem očkování. Provede sestra vždy po řádném očkování.

D/

Návštěvní služby provádí lékař po telefonickém kontaktování a zhodnocení zdravotního stavu, většinou v době po ordinačních hodinách, ve zcela výjimečných případech i v době ordinační.

 

 


Kontakt

MUDr. Gabriela Mazurová - BENE VOBIS s.r.o.

Kosmická 537/2
Praha 11
14900


tel. 722 766 736
tel. 722 406 844
MUDr. Barbora Školová
sestra: Petra Čámská